به وبسایت شخصی صابر قاسمی خوش آمدید!

پروردگارا!
به من آرامش بده: تا بپذيرم آنچه را كه نمي توانم تغيير دهم؛
دليري ده: تا تغيير دهم آنچه را مي توانم تغيير دهم؛
بينش ده: تا تفاوت اين دو را بدانم؛
مرا فهم ده: تا متوقع نباشم دنيا و مردم آن مطابق ميل من رفتار كنند.

دکتر علی شریعتی